STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 GCI w skrócie
 Dlaczego GCI ?
 Wolontariat
 Działalność gospodarcza
 GCI w Śląskim
 Ważne adresy
Stronę odwiedzilo 3638 osób
 • Wolontariat

  Prace nad "Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" rozpoczęły się 23 marca 2003 obejmowały one - Dz.U.nr 96, poz. 873,
  przepisy wprowadzające ustawę - Dz.U.nr 96 poz 974.
  Ustawa weszła w życie 29 czerwca 2003r. Na podstawie tej ustawy zostały wprowadzone pojęcia:

  WOLONTARIAT - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  WOLONTARIUSZ - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
  Dziedziny życia społecznego w których ważną rolę spełnia wolontariat to:

  • Praca w świetlicach środowiskowych z dziećmi z rodzin patologicznych - odrabianie z dziećmi lekcji , organizowanie gier i zabaw,

  • Pomoc w organizowaniu konferencji i akcji np. bale charytatywne, zabawy dla dzieci niepełnosprawnych, przygotowywanie szkoleń,

  • prowadzenie poradnictwa w zakresie wolontariatu i organizacji pozarządowych,

  • tłumaczenie korespondencji i odpisywanie na listy w języku angielskim, niemieckim,

  • praca przy wysyłce materiałów wydawniczych, kompletowanie, pakowanie, adresowanie,

  • prowadzenie zajęć komputerowych dla dzieci i młodzieży,

  • wspólnie spędzanie czasu z osobami upośledzonymi umysłowo, organizowanie ognisk, dyskotek, spacerów,

  • prowadzenie akcji i kampanii ekologicznych,

  • branie udziału w sesjach terapeutycznych prowadzonych dla dzieci autystycznych,

  • pomoc osobom starszym, samotnym lub małżeństwom - odwiedzanie w domu, rozmawianie, robienie zakupów, sprzątanie

  • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi sponsorami

  • a ponadto pomaganie w miarę potrzeb, wykorzystując swoje kwalifikacje.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: http://www.wolontariat.org.pl/