STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 GCI w skrócie
 Dlaczego GCI ?
 Wolontariat
 Działalność gospodarcza
 GCI w Śląskim
 Ważne adresy
Stronę odwiedzilo 3644 osób
 • Dlaczego GCI ?

        Przyszłością każdego miasta są młodzi, wykształceni ludzie, aktywni zawodowo, z otwartym umysłem i nowymi pomysłami. Niestety, utrzymująca się wciąż w Polsce wysoka stopa bezrobocia wśród absolwentów szkół średnich i wyższych zniechęca młodzież do aktywnego poszukiwania pracy. Dużym problemem dla wielu młodych ludzi jest także brak dostępu do Internetu i małe doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Dzięki działalności sławkowskiego Gminnego Centrum Informacji ta sytuacja może się zmienić na lepsze!

        Do dyspozycji bezrobotnych jest 5 stanowisk komputerowych, podłączonych do Internetu, skaner, drukarka, kserokopiarka i fax. Centrum posiada własną stronę internetową.

        Każdy absolwent a także każdy bezrobotny mieszkaniec Sławkowa może bezpłatnie skorzystać w Centrum z fachowej pomocy w przygotowaniu listu motywacyjnego czy swojego Curriculum Vitae.

        Centrum dysponuje biblioteką z wieloma ciekawymi poradnikami i publikacjami na temat aktywnego poszukiwania pracy, a także autoprezentacji przy rozmowie kwalifikacyjnej.

       Centrum organizuje dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych spotkania z przedsiębiorcami i doradcami zawodowymi, mające na celu przygotowanie ich do świadomego wejścia na rynek pracy.

        Działalność Gminnego Centrum Informacji w Sławkowie ma stanowić pomoc dla absolwentów i pozostałych osób bezrobotnych z terenu miasta w zakresie poradnictwa zawodowego. Poprzez pełny dostęp do Internetu, Gminne Centrum Informacji ma także stać się platformą informacyjną, która służy zdobywaniu informacji o rynku pracy.

        Działania Centrum są ukierunkowane przede wszystkim na osobisty kontakt z każdym zainteresowanym absolwentem czy bezrobotnym, na przekazanie mu kompleksowej informacji oraz udostępnienie możliwości skorzystania z nowoczesnych środków przekazu informacji. Praca Centrum ma zapewnić skuteczną komunikację między pracodawcą a absolwentem-pracobiorcą, a także pomóc w określeniu zapotrzebowania na konkretne umiejętności i kompetencje oraz w sprecyzowaniu pozostałych wymagań pracodawców względem absolwentów. Zadaniem Centrum jest wykształcenie u absolwentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, dobrej autoprezentacji, jak również właściwej orientacji w przepisach prawnych dotyczących rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej.

  Główne cele działalności Gminnego Centrum Informacji
  w Sławkowie to:

  •              zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego, zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów;

  •             rozwój doradztwa zawodowego na potrzeby wszystkich bezro-botnych a w szczególności absolwentów;

  •             stworzenie dla mieszkańców miasta Sławkowa platformy info-rmacyjnej o lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy a także edukacja dotycząca uprawnień obywatelskich w sferze polityki społecznej;

  •             przygotowanie uczniów ostatnich klas szkół ponadgimna-zjalnych do świadomego wejścia na rynek pracy;

  •             zapewnienie absolwentom wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu Sławkowa równego dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych oraz usług teleinformatycznych;

  •             rozwój i propagowanie wolontariatu, pracy tymczasowej i zatrudnienia socjalnego;

  •             upowszechnianie wśród mieszkańców Sławkowa  szerokich informacji na temat prawa pracy, rynku pracy w Unii Europejskiej i warunków zakładania działalności gospodarczej.